SDG:s and Industry 4.0 – creating a new purpose economy 

  • Datum: –13.45
  • Plats: Digitalt evenemang
  • Arrangör: Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Owe Ronström
  • Seminarium

Vilka är lärdomarna som Sverige, Norden och Indien kan bidra med i att skapa ett ekosystem som bygger in och hårdkodar rättvisa, utifrån perspektiven digital demokrati, socioekonomisk tillväxt och hållbar utveckling?
Del 3 i seminarieserien Engaging India at Almedalen 2021: Future Urbanisms. 

Indiens snabba urbanisering och massiva digitalisering är en möjlighet för organisationer, institutioner och olika intressenter att bidra till att skapa en ny social arkitektur för städer och industrier som kan vara både hållbara och människovänliga. För människan, planeten och hållbarhet, är rättvisa lika viktigt som faktorer som ekologi och miljö. Faktum är att om inte människor har prisvärd och rättvis tillgång till kritiska resurser kan hållbarhet inte uppnås i en helhetssyn. 

Det tredje seminariet i seminarieserien om ”Engaging India at Almedalen 2021: Future Urbanisms” kommer att utforska den skandinaviska modellen för rättvis tillväxt och återspegla de nya ansträngningar som pågår i den indiska kontexten.

Talarna inkluderar experter från den akademiska världen, industrin och politiken inom Sverige och Indien.

seminariet hålls på engelska.

Se evenemanget i programmet för Almedalsveckan

 

Under årets Almedalsvecka arrangerar Uppsala universitet, i samverkan med andra aktörer, flera seminarier på temat Engaging India at Almedalen 2021: Future Urbanisms.

Måndag 5 juli:

Del 4, Klockan 14.15–15.30:  Towards a Zero City - what the world can learn from Swedish 'lagom' and Indian 'sunya'

Följ evenemanget direkt