Hur får vi mer och hållbar sjömat på våra tallrikar? 

Sverige har förutsättningarna för att producera hållbar sjömat i stor skala. Vi som bor här skulle också må gott av att äta mer sjömat. Hur kan politiker, myndigheter, näringsliv och akademin samverka för att åstadkomma det? Och vad ska vi göra med fisken som inte längre blir foder åt danska minkar?

Blå mat omfattar viltfångad och odlad fisk från hav, älvar och sjöar men också fisk odlad på land och extraktiva arter som musslor, ostron och alger.

Blå mat – centrum för framtiden sjömat är också namnet på en satsning på att öka hållbar produktion och konsumtion av sjömat. En satsning som samlar akademin, myndigheter och företag. Politiker stöder en ökad svensk sjömatsproduktion. Pandemin har satt fingret på Sveriges (o)förmåga att mätta invånarna i en kris. Samtidigt upplever fiskodlare och algbönder tröghet i tillståndsprocessen, med höga kostnader och långa handläggningstider. Vad säger politiker, myndigheter och sjömatsentreprenörer? Hur går vi vidare?

Svensk produktion av sjömat domineras av arter som sill och skarpsill. Två av tre fiskar blir foder för andra fiskar och djur som minkar men nu har den danska minknäringen kollapsat. Kan det bli startskottet för en bättre användning av fångsterna? Kan människan ta minkens plats vid middagsbordet? Hur vill du ha din skarpsill?

Se evenemanget i programmet för Almedalsveckan