Ge lärare möjlighet att kombinera forskning och undervisning 

Både skolor och lärosäten saknar välutbildad arbetskraft inom vissa för lärar- och rektorsutbildningarna viktiga områden. Försöksverksamheten ULF visar på möjliga vägar framåt till exempel genom kombinationsanställningar, i och genom en gedigen och långsiktig samverkan mellan skolhuvudmän och lärosäten

Betydelsen av att professionen äger sin egen kunskapsutveckling är ett axiom. Men fortfarande är andelen disputerade lärare som har möjlighet att kombinera forsknings och undervisning liten. Både skolan och lärosäten saknar idag välutbildad arbetskraft inom vissa för lärar- och rektorsutbildningarna viktiga områden.

Genom att ge lärarstudenter möjlighet att redan under sin studietid ingå i FoU-miljöer både på lärosätet och hos skolhuvudman kan en livslång karriär byggas. Försöksverksamheten ULF visar på möjliga vägar framåt med olika typer av karriärvägar, i och genom en gedigen och långsiktig samverkan mellan skolhuvudmän och lärosäten.

Se evenemanget i programmet för Almedalsveckan