Lär dig söka systematiskt inom medicin och hälsa

Denna workshop riktar sig till doktorander, post docs och forskare som vill uppdatera sina kunskaper i systematisk informationssökning, t.ex. inför en systematisk översikt, med inriktning mot medicin och hälsa.

Innehåll:

- Hitta relevanta databaser för ditt ämne och hur många du bör använda
- Systematiska sökstrategier
- Akronym-övning
- Sökdokumentation
- Diskussioner med andra deltagare om systematisk sökning

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.

Anmäl dig här.