AIMday Materials

AIMday Materials är en plats för diskussioner kring hållbara lösningar av konkreta materialutmaningar. Här samlas akademiska forskare, företag och organisationer för att utbyta kunskap och idéer, lära sig av varandra och knyta kontakter. Som företag eller organisation bidrar du med de frågeställningar som kommer att diskuteras under dagen.

AIMday Materials erbjuder dig möjligheten att:

• Diskutera dina konkreta materialrelaterade frågeställningar tillsammans med forskare med relevant kunskap och kompetens.
• Utforska och upptäcka nya metoder för att lösa dessa utmaningar.
• Träffa akademiska experter från ledande forskargrupper inom det materialvetenskapliga området.
• Utveckla ditt nätverk och identifiera intressanta samarbetspartners.
• Tillsammans med Uppsala universitets forskare ansöka om finansiering för att starta samarbetsprojekt.

Anmälan

Registrering för företag och organisationer är öppen till och med 10 september.
Registrering för akademiska forskare: 10 september-1 oktober.

Anmälan är kostnadsfri.

Länk till mer information och anmälan.