UppTalk Weekly: Vad krävs för att energi från solceller ska kunna ersätta den fossila energin?

  • Datum: –12.30
  • Plats: Samtalet sänds via zoom
  • Föreläsare: Marika Edoff, professor i fasta tillståndets elektronik, ssk solceller vid institutionen för materialvetenskap, solcellsteknik
  • Webbsida
  • Arrangör: UppTalk Weekly, en del av teknisk- naturvetenskapliga fakultetens digitala kompetensutvecklingsinitiativ för alumner och samhället
  • Kontaktperson: Karin Thellenberg
  • Telefon: 018-471 49 47
  • Seminarium

Solcellsforskning går ofta ut på att hitta material och koncept som kan omvandla högst andel solenergi till elenergi, dvs. nå den högsta verkningsgraden. I den senaste spännande utvecklingen är det kombinationen av fysik, kemi och elektronik, som har drivit utvecklingen framåt, men räcker hög verkningsgrad för att ersätta den fossila energin med solceller?

Klicka här för att komma direkt till samtalet (zoom-länk)

Skriv in din e-postadress i detta formulär för att få en påminnelse via e-post ca 30 minuter innan samtalet börjar.

UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom där ni varje tisdag med start klockan 12.00 får ta del av intressanta samtal och tvärvetenskapliga panelsamtal med forskare från Uppsala universitet. Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till våra forskare.

UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten.

Läs mer om UppTalk Weekly och se tidigare sända och kommande samtal