Disputation: Environmental sequencing to infer patterns of eukaryotic evolution: Combining long-read and short-read metabarcoding

  • Datum:
  • Plats: Zoom Ekmanssalen
  • Doktorand: Mahwash Jamy
  • Arrangör: Department of Organismal Biology
  • Kontaktperson: Mahwash Jamy
  • Disputation

Mahwash Jamy försvarar sin avhandling: Environmental sequencing to infer patterns of eukaryotic evolution: Combining long-read and short-read metabarcoding
Opponent: Micah Dunthorn

Vad har människor gemensamt med encelliga, mikroskopiska Paramecium? Svaret är att båda är eukaryoter, vilket betyder att de har sitt DNA ihoprullat inuti en kärna i deras celler. Uppskattningsvis finns det 8.7 miljoner arter eukaryoter på jorden. Några av dessa organismer är vi väl bekanta med, såsom djur, växter och svampar. Trots det är de allra flesta eukaryoter, likt Paramecium, osynliga utan hjälpmedel. Dessa mikrober kallas protister och inkluderar bland annat diatomer, gröna- och röda alger, amöbor, infusionsdjur och parasiter såsom Plasmodium, vilken orsakar malaria. Protister finns överallt på jorden och att studera dem är viktigt eftersom de bidrar till att upprätthålla fundamentala ekosystem. Till exempel producerar protister nära hälften av allt syre på jorden. De äter även bakterier och blir själva byten till större protister och djur. Protister ligger även bakom många betydande sjukdomar varav redan nämnda malaria är ett exempel.

Zoom-länk: https://uu-se.zoom.us/j/69496814472