Utdelning av Disapriset

  • Datum:
  • Plats: Digitalt
  • Föreläsare: 2021 års Disapristagare
  • Arrangör: Uppsala Universitet
  • Kontaktperson: Anita Sollenberg
  • Telefon: 0729999452
  • Kulturevenemang

Välkommen till årets digitala utdelning av Dispriset! Priset delas ut av rektor Anders Hagfeldt.

Disapriset är ett populärvetenskapligt pris som inrättades 2001 av Uppsala universitet och dåvarande Studentbokhandeln i Uppsala.

Priset är uppkallat efter en fornnordisk mytologisk kvinnogestalt, Disa, Vars klokhet gjorde henne till drottning. Enligt statuterna ska Disapristagaren företrädesvis ha anknytning till Uppsala.

Traditionellt håller pristagaren en föreläsning efter prisutdelningen. I år kommer föreläsningen att ske separat 26 oktober i Humanistiska teatern. 

Prisutdelningen kommer att spelas in och videon publiceras på webbsidan om Disapriset klockan 19.00 på Kulturnatten.

Mer information om Disapriset och tidigare pristagare