Sammanställa forskningsläge och dokumentera sökning inom samhällsvetenskapliga ämnen

  • Datum: –15.30
  • Plats: Ekonomikums bibliotek Undervisningslokalen
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Agnes Kotka
  • Utbildning

Vill du sammanställa forskning inför ett projekt eller en ansökan? Vi går igenom hur du kan utveckla din litteratursökning för att fånga in en större del av den litteratur som är relevant för ditt ämne, även utanför de kontexter du redan känner till.

Vi ger dig konkreta tips på hur du kan planera din sökning och dokumentera hur du har sökt. Vi öppnar även för diskussion kring när det är motiverat att söka strukturerat och i vilka sammanhang det går att applicera inom samhällsvetenskapliga ämnen.

Du kommer att få öva på att strukturera en sökning och få kritiska perspektiv på hur du söker vetenskapligt material. Vi går inte igenom funktioner i specifika databaser i den här kursen utan fokuserar på metodik för att göra sammanställningar av litteratur. Letar du efter en bredare kurs inom informationssökning, se våra kurser i informationssökning för forskare.

Ska du göra en systematisk översikt, se istället kurser i systematisk sökning.

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.

Anmäl dig här.