Vilka bilder får jag använda i uppsatsen?

  • Datum: –12.45
  • Plats: Online via Zoom
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Lena Pavasson
  • Utbildning

Upphovsrätt kan kännas krånglig och det är viktigt att det blir rätt. Vid detta online-tillfälle berättar vi om vad som gäller när du vill använda bilder, diagram, teckningar och fotografier i din uppsats eller ett examensarbete.

Du får svar på frågor som vad en Creative Commons-licens är och du får också tillfälle att ställa egna frågor.

Den här föreläsningen ingår i bibliotekets serie Library Lunchtime Learning, korta föreläsningar på olika matnyttiga teman att lyssna på under lunchen.

Anmäl dig här.