Disputation: The exploration and evolution of the avian genomic dark matter

Valentina Peona försvarar sin avhandling "The exploration and evolution of the avian genomic dark matter". Opponent är professor Rachel O'Neill

Utvecklingen av genomsekvenseringsteknologier det senaste decenniet har revolutionerat hela det biologiska forskningsfältet genom att möjliggöra konstruktion och analys av i princip vilken organism som helst. Trots dessa betydande framsteg, har fullständiga genomkonstruktioner inte uppnåtts då komplexa regioner (så kallade ”mörk genomisk materia”) av genomet konsekvent saknats. Närvaron av mörk genomisk materia medför att sådana regioner och deras (eventuella) funktion inte kan uppdagas. För att kunna dra korrekta slutsatser av både evolutionära och fysiologiska studier utan att förvränga deras resultat är det viktigt att dessa mörka genomiska vrår kartläggs. I denna avhandling bidrar jag till att bredda förståelsen för hur nya sekvenseringsteknologier kan användas för att konstruera olika typer av komplexa genomiska regioner och undersöka evolutionen hos sådana regioner i fågelfylogenin.

Zoom link for the defense:

https://uu-se.zoom.us/j/69496814472
Meeting ID: 69496814472