Framtidsakademin – När det värsta har hänt. Minne, glömska och moralitet efter katastrofer

  • Datum: –19.00
  • Plats: Mallas sal, Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17 eller online på Youtube eller Zoom
  • Föreläsare: Susann Baez Ullberg, Biträdande universitetslektor, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för miljö- och utvecklingsstudier, CEMUS, Folkuniversitetet Uppsala och Stadsbiblioteket Uppsala
  • Kontaktperson: Daniel Mossberg
  • Föreläsning

Varmt välkommen till en öppen föreläsning “När det värsta har hänt. Minne, glömska och moralitet efter katastrofer” med Susann Baez Ullberg, Biträdande universitetslektor, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet!

Katastrofer vänder upp och ner på tillvaron i drabbade samhällen. Denna föreläsning handlar om hur man i olika samhällen skapar mening, fördelar ansvar och hanterar effekterna av katastrofer med exempel från föreläsarens egen forskning om översvämningar och skogsbränder.

Susann Baez Ullberg är biträdande universitetslektor vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi vid Uppsala universitet. Hennes forskningsintressen återfinns huvudsakligen inom miljö- och katastrofantropologin, och har teoretiskt mest intresserat sig för temporalitet – hur tid konstrueras socialt, och tidens betydelse för hur människor lever och samhällen organiserar sig i tider av kris och däremellan. Hon har genomfört etnografiska studier i Europa (Sverige och Spanien), men hennes etnografiska hjärta klappar hårdast för Latinamerika där hon har gjort fältarbete i både Argentina och Peru. Hennes nästa forskningsprojekt kan komma att handla om grundvatten och det sociala och politiska livet under våra fötter, eller om hur barkborrar förpestar våra skogar och vad vi försöker göra åt det. Läs mer här: https://mp.uu.se/sv/web/profilsidor/start/-/emp/N17-943.