Framtidsakademin – Extremväder: Risker och lösningar för en mer resilient jordbruksproduktion i Sverige

  • Datum: –19.00
  • Plats: Mallas sal, Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17 eller online på Youtube eller Zoom
  • Föreläsare: Jennie Barron, Professor, Institutionen för mark och miljö, SLU, och Jens Rommel, Forskare, Institutionen för ekonomi, SLU
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för miljö- och utvecklingsstudier, CEMUS, Folkuniversitetet Uppsala och Stadsbiblioteket Uppsala
  • Kontaktperson: Daniel Mossberg
  • Föreläsning

Varmt välkommen till en öppen föreläsning “Extremväder: Risker och lösningar för en mer resilient jordbruksproduktion i Sverige” med Jennie Barron, Professor, Institutionen för mark och miljö, SLU, och Jens Rommel, Forskare, Institutionen för ekonomi, SLU!

En gemensam föreläsning som fokuserar på extremväder, klimatförändringar, jordbruk och matsäkerhet, utifrån forskning som kombinerar de biofysiska förhållandena med de beteendevetenskapliga, ekonomiska förutsättningarna. Forskningens preliminära resultat behandlar även hur jordbrukare förhåller sig till och relaterar till extremväder. Läs mer om forskningsprojektet här: https://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/forskning/hydroteknik/extremt-vader-och-resiliens-i-svenskt-jordbruk/.

Jennie Barron är professor i jordbrukets vattenhushållning vid Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala. Hennes forskning handlar om jordbrukets vattenhushållning. Hon är särskilt intresserad av utveckling och omvandling av jordbrukets landskap och ekosystem, vatten- och markanvändning, biståndspolitiska frågor och kapacitetsuppbyggnad, med fokus på Afrika söder om Sahara och Asien. Läs mer här: https://www.slu.se/om-slu/akademiska-hogtider/professorsinstallation/nya-professorer/professorer-2018/jennie-barron/.

Jens Rommel är forskare vid Institutionen för ekonomi, Beslutsfattande och management, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala. Läs mer här: https://www.slu.se/en/ew-cv/jens-rommel/.