Astronomins dag och natt

  • Datum: –22.00
  • Plats: Gamla observatoriet i Observatorieparken
  • Webbsida
  • Arrangör: Svenska Astronomiska Sällskapet
  • Kontaktperson: Andreas Korn och Eric Stempels
  • Seminarium

Tema: Steget ut i rymden

Astronomer svarar på frågor och berättar om hur astronomer forskar.
11.00-15.00: Astronomer visar teleskopen vid gamla observatoriet
20.00-22.00: Vid fint väder, visning med teleskop av Uppsala Amatörastronomer