SYMPOSIUM: Indo-European Ecologies

  • Datum: –17.30
  • Plats: SCAS SCAS, Linnéanum, Thunbergssalen, Thunbergsvägen 2 Uppsala
  • Föreläsare: Davide Ermacora, Leszek Gardeła, Riccardo Ginevra, Peter Jackson, Anders Richardt Jørgensen, Anders Kaliff, Jenny Helena Larsson, Birgit Anette Olsen, Terje Østigaard
  • Webbsida
  • Arrangör: Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS)
  • Kontaktperson: Klas Holm
  • Workshop

Symposium för programmet LAMP – Languages and Myths of Prehistory på temat ”Indo-europeiska ekologier”.
Symposiet hålls på engelska.

Antalet platser är begränsat. Anmälan stänger 15 oktober 2021.

För mer information och anmälan, vänligen se http://www.swedishcollegium.se/subfolders/Events.html.