UppTalk Weekly: Hur stoppar vi utrotningen av arter och räddar den biologiska mångfalden?

  • Datum: –12.30
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/68917033923
  • Föreläsare: Jacob Höglund, professor i zoologisk bevarandebiologi vid institutionen för ekologi och genetik
  • Webbsida
  • Arrangör: UppTalk Weekly, en del av teknisk- naturvetenskapliga fakultetens digitala kompetensutvecklingsinitiativ för alumner och samhället
  • Kontaktperson: Karin Thellenberg
  • Telefon: 018-471 49 47
  • Seminarium

Just nu förlorar vi fler arter på jorden än vad som utvecklas. Vi lever i den sjätte massutrotningen som inte kan härledas till vare sig vulkanutbrott eller meteoriter utan till människan. Hur kan vi bromsa artutrotningen och möjliggöra för populationer som är motståndskraftiga mot en förändrad livsmiljö? Möt professor Jacob Höglund i ett samtal om genetik, klimat och biologisk mångfald.

Klicka här för att komma direkt till samtalet (zoom-länk)

Skriv in din e-postadress här om du vill ha en påminnelse via mejl 30 minuter innan samtalet börjar.

UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom där ni varje tisdag med start klockan 12.00 får ta del av intressanta samtal och tvärvetenskapliga panelsamtal med forskare från Uppsala universitet. Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till våra forskare.

UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten.

Läs mer om UppTalk Weekly och se tidigare sända och kommande samtal