Vad innebär principen om ”alla människors lika värde” och hur förhåller den sig till demokratin?

  • Datum: –15.00
  • Plats: IRES Library, Gamla torget 3, 3rd floor
  • Föreläsare: Mats Lundström, docent och lektor vid statsvetenskapliga institutionen Anna-Sara Lind, Professor i offentlig rätt vid juridiska institutionen UU, vetenskaplig ledare CRS
  • Arrangör: Uppsala Forum, statsvetenskapliga institutionen, Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CFR), och Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS)
  • Kontaktperson: Mattias Vesterlund
  • Seminarium

Principen om ”alla människors lika värde” åberopas allt oftare i politisk retorik. Men vad innebär den egentligen? Utan en gemensam förståelse av principens innebörd riskerar den att bli en till intet förpliktande floskel. Seminariet syftar till att diskutera tänkbara tolkningar av principen både ur ett teoretiskt och praktiskt politiskt perspektiv.

Seminariet inleds med två korta anföranden av Mats Lundström och Anna-Sara Lind.

Mats Lundström, docent och lektor vid statsvetenskapliga institutionen, kommer att tala under rubriken ”Demokrati och alla människors lika värde”.

Anna-Sara Lind, Professor i offentlig rätt vid juridiska institutionen UU, vetenskaplig ledare CRS, kommer att tala under rubriken ”Regeringsformen och alla människors lika värde”.

Patricia Mindus, Forskningsledare vid Uppsala Forum, professor vid filosofiska institutionen, är moderator för seminariet.

Efter seminariet bjuds alla på kaffe.