Bilder som källmaterial – tips på digitala verktyg

  • Datum: –11.30
  • Plats: Online via Zoom
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Sebastian Cöllen
  • Utbildning

Denna verkstad riktar sig till dig som vill lära dig om digitala verktyg för att hantera och analysera bilder som forskningsmaterial. Ta gärna med dig material från din egen undersökning att testa verktygen på!

Under tillfället kommer vi att titta på det digitala verktyget Tropy för att hantera bilder som källmaterial. Exempel på bilder i denna kontext sträcker sig från inskannade handskrifter, fotografier och illustrationer till egen bilddokumentation. Efter att ha deltagit i denna kurs kommer du att ha lärt dig att:

-Hitta och ladda ner bildmaterial från Alvin och Europeana.

-Hitta metadata och information om upphovsrätt kopplat till bilderna.

-Ladda upp, organisera, annotera och analysera bildmaterialet i Tropy.

Ingen tidigare erfarenhet krävs för att gå denna introduktionskurs.

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.  

Läs mer och anmäl dig