Reading strategies for efficient studies

  • Datum: –12.00
  • Plats: Ekonomikum Undervisningslokalen Ekonomikums bibliotek
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Nils Rosén
  • Utbildning

Välkommen till en workshop om lässtrategier för att studera mer effektivt. Till exempel, om metoder och verktyg som kan förbättra din läsning och ditt lärande. Dessutom visar vi hur du med hjälp av en talsyntes kan kombinera att läsa med både ögonen och öronen och på så sätt variera din studieteknik.

Tillfället ges på engelska. Det är även möjligt att delta på distans via zoom för den som önskar.