CINAHL på en timme

  • Datum: –10.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset ALC (rum 457), Medicinska biblioteket
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Ebba Warén
  • Utbildning

Denna kurs riktar sig till studenter, doktorander och forskare som vill lära sig olika sökfunktioner i databasen CINAHL.

Fokus kommer framför allt att vara på hur du bygger upp en avancerad sökning med hjälp av fritextord och ämnesord. Du kommer också att lära dig hur du filtrerar träfflistan, sätter upp alerts på relevanta artiklar och exporterar referenser till Zotero eller Endnote desktop. 

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.

Anmäl dig här.