Dual-task-testning för tidig upptäckt av demenssjukdom

  • Datum: –16.00
  • Plats: Föredraget är kostnadsfritt och ges digitalt via zoom. Obligatorisk föranmälan till cff@cff.uu.se
  • Föreläsare: Hanna Bozkurt Åhman, medicine doktor, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet, leg. fysioterapeut, Uppsala kommun
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för forskning om funktionshinder
  • Kontaktperson: Centrum för forskning om funktionshinder
  • Telefon: 018-471 64 45
  • Föreläsning

Förmågan att utföra två uppgifter samtidigt, dual-tasking, har visat sig vara nedsatt vid demenssjukdom och vid lindrigare former av kognitiv nedsättning. Dual-task-testning har därför föreslagits ha potential att utvecklas till ett användbart verktyg vid minnesutredningar. I Hanna Bozkurt Åhmans avhandlingsarbete undersöks en typ av dual-task-test och möjligheterna att med testresultaten upptäcka demenssjukdom i ett tidigt skede.