Europaperspektiv 2022: EU mellan federalism och flexibel integration

  • Datum: –17.00
  • Plats: Plats: Sändningen visas på Europaperspektivs hemsida: www.europaperspektiv.se
  • Föreläsare: Gästtalare: Hans Dahlgren EU-minister. Forskarpanel med nio ledande forskare. Paneldebatt med riksdagsledamöter. Moderator: Cecilia Garme
  • Webbsida
  • Arrangör: Universitetens nätverk för Europaforskning, med redaktion vid Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Per Ekman
  • Konferens

Vid årets webbinarium för lanseringen av den tvärvetenskapliga årsboken Europaperspektiv diskuterar nio ledande forskare den centrala frågan i vilken riktning EU:s utveckling går. I denna jubileumsutgåva ställs frågan om de senaste årens utveckling tyder på att EU har tagit avgörande kliv mot ett federalt system, eller om det snarare rör sig om flexibel integration?

Den tjugofemte årgången av Europaperspektiv presenteras i ett direktsänt webbinarium. Som gästtalare medverkar Hans Dahlgren, EU-minister (S). Dessutom möts riksdagsledamöter från fyra partier i en paneldiskussion.

Med utgångspunkt i aktuell forskning diskuterar bokens författare en rad viktiga utmaningar och frågor: utgör planerna att upprätta en europeisk försvarsunion, jämte inrättandet av en europeisk åklagarmyndighet avgörande steg bort från statssuveräniteten?

Innebär den extensiva tillämpningen av EU:s statsstödsregler ett hot mot demokratin? Hur påverkar rättsstatskrisen integrationen i EU? Hur ser möjligheterna och utmaningarna ut för en gemensam skatte- och finanspolitik inom EU?

Vilken roll spelar graden av ekonomisk jämlikhet för EU:s fortsatta utveckling? Finns det en fungerande parlamentarism inom EU? Detta är några av de frågor som diskuteras i boken och som behandlas under seminariet.

Bokomslag Europaperspektiv 2022