Konsten att vara tillräcklig

Vill du alltid prestera ditt yttersta i studiesammanhang? Blir du självkritisk när det inte går som du vill, eller har du svårt att glädjas när du når upp till dina mål? Får detta negativa konsekvenser för dig, till exempel stress, ångest eller en känsla av att inte vara tillräckligt bra?

I denna kurs får du chansen att närmare undersöka din perfektionism. Vi träffas och delar erfarenheter kring fördelar och nackdelar med att vara perfektionistisk och vad du kan göra för att hantera en ohälsosam strävan.

Du som är student vid Uppsala universitet, SLU i Uppsala eller Johannelunds teologiska högskola är välkommen att delta på Studenthälsans föreläsningar och grupper. 

Måndagar kl. 15.00–17.00. Tre tillfällen med start 21 mars till och med 4 april. Frivilligt uppföljningstillfälle 25 april. Plats: Studenthälsan i Uppsala

Anmälan öppnar 16 februari, och sker via webbformulär.