Diabetes Plus: Children and Foodscape

  • Datum: –13.00
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Föreläsare: Elisabet Rytter, medicine doktor, Livsmedelsföretagen - Iris Ciba, läkare och doktorand
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala diabetescentrum
  • Kontaktperson: Ulrika Bäckman
  • Telefon: 070-1679474
  • Seminarium

Moderator:

Peter Bergsten, professor vid Institutionen för medicinsk cellbiologi

Diabetes Plus är en tvärdisciplinär seminarieserie från Uppsala Diabetescentrum. Seminarierna hålls på engelska, äger rum en gång i månaden och är öppna för allmänheten, studenter och akademiker från olika vetenskapsområden.

Anmälan krävs. Ges som en del i det internationella symposiet: Individualized care in diabetes.

Titel framför blå, kurvad linje.