Symposium om projektet "Biomarkörprofiler för riskbedömning och individanpassad behandling vid arterioskleros och förmaksflimmer – ABC risk score projektet"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset Martin H:son Holmdahlsalen, Ingång 100
  • Föreläsare: Projektledare är Agneta Siegbahn, Lars Lind, Jonas Oldgren and Lars Wallentin
  • Kontaktperson: Agneta Siegbahn
  • Seminarium

I ABC Risk Score-projektet har nya verktyg för precisionsmedicin vid hjärt- och kärlsjukdomar utvecklats. Vid detta halvdagssymposium kommer framgångar som uppnåtts inom projektet att presenteras och diskuteras. Projektet ABC Risk Score har finansierats i 5 år av Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Program för symposiet bifogas.

Symposiet är kostnadsfritt, inklusive kaffe och lite lättare förfriskningar. Följ länken för att anmäla dig till evenemanget: https://www.ucr.uu.se/en/abc-study-symposium

Vi ber de som planerar att delta i fika och kvällsmingel att anmäla sig senast den 20 maj.

Ytterligare information