Konferens: SMILS´22, Swedish Microfluidics in Life Science

Vi är värdar för årets SMILS-möte (Swedish network for Microfluidics in the Life Sciences) på Ångström 1-2 juni och välkomnar alla intresserade att delta i konferensen.

Det kommer att hållas plenarpresentationer av fyra välrenommerade talare och flera muntliga presentationer från olika forskargrupper runt om i landet med verksamhet inom detta område. Mötet är ett nätverkstillfälle och vi prioriterar doktorander att presentera sitt arbete.

Mer information på konferensens webbsida

 

Logotyp för konferensen.