Docenturföreläsning: Hur är vi besläktade i tid och rum? Enkla modeller över vårt ursprung

Matematiska institutionen välkomnar alla intresserade till Raazesh Sainudiins docenturföreläsning. Ordförande är Erik Ekström och docenturnämndens representant är Di Yuan.

Sammanfattning: Har du någon gång funderat över hur individer i en population är besläktade med varandra genom tid och rum? Vi har alla föräldrar, mor- och farföräldrar, och så vidare bakåt i tiden om vi skulle följa vår egen släkttavla. Till slut, även om vi inte är syskon eller kusiner, kan släkttavlan för två slumpmässigt valda individer dela gemensamma förfäder om vi går tillräckligt långt tillbaka i tiden. Hur kan vi förstå denna process; att vara besläktade för att vi delar gemensamma förfäder?

Denna föreläsning kommer att introducera en av de kanske enklaste matematiska modellerna för hur en ideal population evolverar framåt i tiden genom parning och reproduktion i varje generation. Vi  vänder sedan på perspektivet och går bakåt i tiden för att förstå vårt gemensamma arv och hur genetisk nedärvning begränsas av detta arv. Med hjälp av denna modell kan vi svara på enkla frågor, som till exempel hur lång tid tar det att nå den sista gemensamma förfadern för ett urval av individer från populationen, och hur uppstår genetisk variation på DNA-nivå i populationen?  Jag avslutar med att kort diskutera hur denna modell är relevant för pågående forskning inom matematisk teori för populationsgenomik.   

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 40-45 minuter med efterföljande diskussion och kommer att ges på engelska.

Föreläsningen kommer att äga rum på Ångströmlaboratoriet men det går även att delta via Zoom.