Planting of summer flowers

  • Date: –14:00
  • Location: Botaniska trädgården Skolträdgården, Villavägen 8
  • Website
  • Organiser: Uppsala linneanska trädgårdar i samarbete med Kulturenheten Region Uppsala och Utbildningsförvaltningen Uppsala kommun
  • Contact person: Lotta S Saetre
  • Skolaktivitet

We invitie all of Uppsala’s preschools and junior (6-year-old) classes to plant coneflowers (Rudbeckia) and marigolds (Tagetes) in the school garden. Welcome to The Botanical Garden to dance and plant together with dance teachers and educators from the garden.

The last booking date for spring activities is May 1st! Bookings are made by e-mail to the booking office.

Read more in the invitation (in Swedish).

Planting of summer flowers