Fasbestämning - beräkningsvetenskap för att avbilda virus

  • Date: –14:30
  • Location: Polacksbacken Hus 2, sal 2347 (Lägerhyddsvägen 2)
  • Lecturer: Tekn dr Carl Nettelblad
  • Website
  • Organiser: Institutionen för informationsteknologi
  • Contact person: Carl Nettelblad
  • Phone: 070 359 12 42
  • Docentföreläsning

Institutionen för informationsteknologi inbjuder härmed alla intresserade till docentföreläsning i ämnet beräkningsvetenskap.

Docentföreläsning: Fasbestämning - beräkningsvetenskap för att avbilda virus

Institutionen för informationsteknologi inbjuder härmed alla intresserade till docentföreläsning i ämnet beräkningsvetenskap.

Föreläsare: Tekn dr Carl Nettelblad

Titel: Fasbestämning - beräkningsvetenskap för att avbilda virus

Datum: Onsdag 9 maj 13.15

Plats: ITC, hus 2, sal 2347

Ordförande: professor Michael Thuné

Docenturnämndens representant: professor Carolina Wählby

Sammanfattning:

Fasbestämning är problemet att från enbart intensiteter avgöra den ursprungliga komplexvärda strukturen på en våg. Fasbestämning är ofta nödvändig eftersom kvantmekaniken säger att vågfunktionerna är komplexa, men många metoder att detektera dem detekterar partiklar -- och sannolikheten att detektera en partikel beror bara på vågens intensitet.

I den här föreläsningen diskuteras olika befintliga metoder för fasbestämning och vilken betydelse problemet har för koherent diffraktiv avbildning av exempelvis virus i röntgenlaseranläggningar. Utifrån de problem som finns med befintliga metoder beskriver jag också min nya metod COACS, Convex Optimization of Autocorrelation with Constrained Support, som förenklar fasbestämningsproblemet.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på svenska.

Välkomna!