Vårt dagliga bröd

  • Date: –15:00
  • Location: Universitetshuset, sal IX
  • Lecturer: Göran Bergkvist, forskare agrara odlingssystem, SLU. Göran Eidevall, professor bibelvetenskap, Uppsala universitet. Karin Gerhardt, bagare, forskare, biologisk mångfald, SLU. Christina Mattsson, folklivsforskare, Måltidsakademien. Pernilla Sandvik, forskare kostvetenskap, Uppsala universitet. Richard Tellström, måltidskulturforskare, SLU. Galia Zamaratskaia, forskare matens kvalitet, SLU.
  • Organiser: Måltidsakademien, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala universitet
  • Contact person: Agneta Yngve, professor på inst för kostvetenskap.
  • Föreläsning

Maten vi äter är inte bara föda, den kan betraktas ur många olika perspektiv. Välkommen till ett bordssamtal om bröd mellan forskare och sakkunniga. Efter samtalet provsmakning.

Ett bordssamtal om bröd mellan forskare och sakkunniga. Marken, maten, måltiden, människan – en seminarieserie i samarrangemang mellan Uppsala Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet, Måltidsakademien och Nätverket för forskning om måltidsgemenskap, Uppsala Universitet.

Vårt dagliga bröd