En kvart över: Tjejlopp – befriande eller begränsande?

  • Date: –17:00
  • Location: Engelska parken Karin Boye Library
  • Lecturer: Karin S. Lindelöf - Fil dr i etnologi, Universitetslektor i genusvetenskap
  • Organiser: Uppsala University Library
  • Contact person: Hanna Frank
  • Föreläsning

Välkommen till en föreläsning inom Uppsala universitetsbiblioteks serie En kvart över. Den här gången med Karin S. Lindelöf - Fil dr i etnologi, Universitetslektor i genusvetenskap.

Motionslopp för kvinnor, så kallade tjejlopp, lockar hundratusentals deltagare varje år. Vad är och gör tjejlopp och varför är de så populära?

Vi bjuder på dryck och tilltugg!

Evenemanget är öppet för allmänheten.

Sedan 2011 har vi studerat detta fenomen ur ett etnologiskt och genusvetenskapligt perspektiv och samlat in mängder av skriftliga och muntliga berättelser. Vi har observerat och tittat på webb-, medie- och arkivmaterial om svenska tjejlopp från 1980-talet och fram till idag. Vi har tittat på hur deltagare upplever så kallade tjejlopp och om dessa lopp är befriande eller begränsande för kvinnors motionsidrottande.

En kvart över: Tjejlopp – befriande eller begränsande?