Nyårskonsert med Uppsala Akademiska Kammarkör

Program: Claudio Monteverdi: Vespro della Beata Vergine (Mariavesper)
Medverkande: Karin Dahlberg, sopran, Anna Zander, alt, Thomas Volle, tenor, Carl Unander-Scharin, tenor, Stefan Parkman, tenor. Uppsala Akademiska Kammarkör, Drottningholms Barockensemble, Stefan Parkman, dirigent

Universitetsaulan

1 jan kl. 16.00

2 jan kl. 19.30

Mer info om biljetter etc. kommer på www.uak.se