Estlandssvenska seminarieserien "Presentation av de estlandssvenska arkivsamlingarna från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala"

  • Date: –20:00
  • Location: Dialekt- och folkminnesarkivets lokaler i Oktogonen von Kraemers allé 21, Uppsala
  • Lecturer: Föredraget hålls av forskningsarkivarierna Annika Karlholm och Eva Thelin.
  • Website
  • Organiser: Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES)
  • Contact person: Hele Kiimann eller Ingvar Svanberg
  • Föreläsning

Forskningsarkivarierna Annika Karlholm och Eva Thelin presenterar de estlandssvenska arkivsamlingarna från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.

Många forskare har under senare tid intresserat sig för estlandssvenskarnas historia, kultur, levnadsförhållanden och språk. Under höstterminen 2018 fortsätter vi att arrangera ett estlandssvenskt seminarium vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES). Ambitionen är att vi träffas en gång i månaden för att lyssna på föredrag med efterföljande diskussion.

Onsdagen den 28 november, kl. 18 – 20 presenterar forskningsarkivarierna Annika Karlholm och Eva Thelin de estlandssvenska samlingarna i arkivet på Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.

Seminariet hålls i Dialekt- och folkminnesarkivets lokaler i Oktogonen på von Kraemers allé 21 i Uppsala (http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/kontakt/dialekt--och-folkminnesarkivet-i-uppsala.html

För mer information kontakta Hele Kiimann hele.kiimann@ires.uu.se eller Ingvar Svanberg ingvar.svanberg@ires.uu.se

Ingen föranmälan krävs.

Alla intresserade är varmt välkomna!

 

Estlandssvenska seminarieserien