Märta Nasvelldagen 2019

  • Date:
  • Location: Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhuset Gunnesalen, Psykiatrins hus, Akademiska sjukhuset, ing 10
  • Lecturer: Se program
  • Website
  • Organiser: Inst för neurovetenskap
  • Contact person: Cecilia Yates
  • Phone: 018-471 4771
  • Seminarium

Alla är varmt välkomna till Märta Nasvelldagen. Vi berättar om psykiatrins utmaningar samt ger möjlighet till frågor och diskussion. Temat fokuserar i år på Ångest - från hjärnavbildning till behandling. Vi informerar även om verksamheten i Psykiatrins hus samt Brukarorganisationernas arbete. I pausen sjunger kören Cikada under ledning av Ingela Linde och Café Kannan har öppet hela eftermiddagen.

Märta Nasvelldagen tillägnas sjuksköterskan och donatorn Märta Nasvell. Hon kämpade hela sitt liv för att människor med psykisk sjukdom ska mötas av samma respekt som dem som drabbas av kroppslig sjukdom.

Psykiska sjukdomar orsakar mycket lidande och kan leda till att en livsbana förändras tillfälligt eller för alltid. Under de senaste decennierna har kunskapsläget förbättrats och psykiatrin har idag en stor arsenal av evidensbaserade behandlingar att erbjuda. Men det finns fortfarande en stor brist på kunskap om hur hjärnan fungerar, både vid hälsa och vid psykisk sjukdom. Dessutom finns mycket annat som måste bekämpas, förutom okunskap, stigmatisering och fördomar, så även orsakerna till att patienter med psykisk sjukdom dör i förtid i kroppsliga sjukdomar. Därför vill vi berätta om alla psykiatrins utmaningar och ge möjlighet till frågor och en sund diskussion.

Med ångestsyndrom avses oro eller ångest som är så ihållande och stark att den tar över människans dagliga liv. Ångestsyndrom är ett samlingsnamn på flera ångestsjukdomar. De är vanliga, och runt 25 procent av befolkningen drabbas någon gång under livet. Under senare år har vi fått allt mer kunskap om det neurobiologiska underlaget till ångestsjukdomar och om behandlingar som hjälper. Det är detta vi kommer att tala om på årets Märta Nasvelldag.

Program:

16.00  Huset öppnar för allmänheten

16.30  Introduktion
           Lisa Ekselius, professor, överläkare 
           Gunilla Svedström, verksamhetschef
           Pia Röjedeby, brukarinflytandesamordnare

16.50  Varför pratar vi inte om ångest?
           Petra Rohrer, ordförande Ångestsyndromsällskapet, attitydambassadör för                               Hjärnkoll och skribent för Vox Vigor
           Ylva Larsson, attitydambassadör för Hjärnkoll

17.20  Hur kan vi mäta ångest?
           Andreas Frick, docent, psykolog 
           Malin Gingnell, docent, ST-läkare

17.45  Kören Cikada sjunger under ledning av Ingela Linde

18.10  Snorkel - att kunna andas fast man är under ytan
            Information och egenvård vid ångest
            Maria Torsner, utvecklingsledare 

18.40  Känsloskola: Lär dig hantera ångest och få det lättare att nå viktiga mål i livet
           Martina Wolf-Arehult, fil dr, psykolog
           Martina Isaksson, doktorand, psykolog 

19.10  Vad händer i hjärnarn vid behandling av ångest? 
           Andreas Frick, docent, psykolog
           Malin Gingnell, docent, ST-läkare

19.30  Avslutningsord

Välkomna!

Märta Nasvelldagen 2019