En kvart över med Johan Wejryd: ”Att vara konsument – ett hinder för politiskt engagemang?”

  • Date: –17:00
  • Location: Dag Hammarskjöld and Law Library, Slottsgränd 3 Regnellsalen
  • Lecturer: Johan Wejryd, Department of Government
  • Website
  • Organiser: Uppsala University Library
  • Contact person: Madeleine Söderberg
  • Föreläsning

Welcome to an open lecture within Uppsala University Library's lecture series on current research, with Johan Wejryd.

"Vi har fått en historiskt unik ökning av antalet konsumentval som vi ställs inför, och samtidigt har människor blivit allt mindre benägna att engagera sig politiskt och i föreningar."

We offer snacks and drinks! The lecture is open to the public. No registration needed.

De senaste decennierna har sätten som människor formar världen på gått igenom stora förändringar. Bristen på uthålligt engagemang i de demokratiska institutionerna oroar många. Johan Wejryd, nydisputerad doktor i statsvetenskap, presenterar sin forskning om tecken på att konsumtionsval tär på det politiska engagemanget och resonerar om vad det spelar för roll.

N.B. The lecture will be held in Swedish.

En kvart över med Johan Wejryd: ”Att vara konsument – ett hinder för politiskt engagemang?”