AIMday Diabetes

  • Date: –15:30
  • Location: Biomedicinskt centrum, BMC Navet, SciLifeLab
  • Website
  • Organiser: UU Innovation
  • Contact person: Cecilia Nilsson
  • Phone: 018-471 1799
  • Temadag

AIMday Diabetes erbjuder företag, akademiska forskare och kliniskt verksamma en möjlighet att träffas för att utbyta kunskaper och idéer om nya lösningar för bättre prevention, diagnos och behandling av både diabetes och sjukdomens komplikationer. AIMday är uppbyggt kring workshops där frågor som ställts av företagen diskuteras tillsammans med akademiska forskare och kliniker.

• Delta i effektiva workshops kring företagens utmaningar och frågeställningar inom diabetesområdet.
• Få kunskap om den senaste forskningen, tekniker och nya metoder.
• Upptäck nya sätt att lösa konkreta problem
• Träffa potentiella samarbetspartners
• Ansök om finansiering för att starta samarbetsprojekt

Anmälan för företag: 5 mars - 16 april
Registrera minst en fråga som du vill diskutera med forskare.

Anmälan för forskare och kliniskt verksamma: 23 april - 20 maj
Registrera dig på de frågor som du vill vara med och diskutera.

För mer information och anmälan: http://aimday.se/diabetes-2019/