Nit och Redlighet 2019

Utdelning av Nit- och redlighet i rikets tjänst vid Uppsala universitet

Välkommen till utdelning av Gustaf Adolfs-medaljer, Hedlingermedaljen och utmärkelsen "För Nit och Redlighet i Rikets Tjänst"