Accessdagen - Hållbart samhällsbyggande i praktiken

  • Date: –13:00
  • Location: Kulturpunkten, Gottsunda centrum, Uppsala (Valthornsvägen 53)
  • Website
  • Organiser: UU Innovation
  • Contact person: Johan Edman
  • Phone: 070-73 240 73
  • Workshop

Forskare och praktiker välkomnas till samtal om hållbart samhällsbyggande i Uppsala, med tonvikt på områden med särskilda utmaningar. Utgångspunkten är att hitta nya sätt att bättre ta tillvara resurser, tillgångar och värden i lokalsamhället för att möjliggöra omställning och utveckling.

Uppsala kommun har tagit fram en handlingsplan för Gottsunda/Valsätra för ett samlat och långsiktigt förbättringsarbete. Under våren beslutar kommunen även om ett planprogram för Gottsundaområdet med starka sociala ambitioner. Mycket utveckling kommer att ske i området och södra Uppsala under de kommande åren, med mål om social hållbarhet. Därmed är hela stadens utveckling av intresse för diskussionen.

Syftet med Accessdagen på temat hållbart samhällsbyggande i praktiken är att ge forskare och intressenter möjlighet att tillsammans diskutera frågeställningar, utbyta erfarenheter och identifiera forskningsbehov med utgångspunkt i aktuella utmaningar. Vilka är behoven? Vilka insatser och innovationer är möjliga, vilka är önskvärda? Vad säger forskningen? Vilken roll kan Uppsala universitet spela?

Dagen knyter an till det strategiska partnerskapet mellan Uppsala universitet och Uppsala kommun med hållbart samhällsbyggande som centralt tema. Uppsala universitet undersöker genom Utvecklingsplan 2050 nya sätt att vara närvarande på flera platser i staden och regionen.

Under dagen presenteras också exempel på det stöd UU Innovation kan erbjuda för samverkan och nyttiggörande av forskning samt aktuella utlysningar av forskningsmedel.

Vill du veta mer eller är intresserad av att vara med? Välkommen att kontakta Johan Edman, samverkansledare: johan.edman@uuinnovation.uu.se

Vad är en Accessdag?
UU Innovation vill stimulera samverkan mellan akademi och omvärld för ömsesidig nytta. En Accessdag är ett sätt för forskare och externa aktörer (praktiker) att mötas och få inblick i varandras verksamheter, kunskaper och utmaningar utifrån ett specifikt tema. Korta presentationer varvas med diskussioner och mingelstunder. Dagen, som egentligen är en halvdag, avslutas med gemensam lunch.