Docentföreläsningar

  • Date: –17:00
  • Location: Blåsenhus Betty Pettersson-salen
  • Lecturer: Maria Westman, Jan Grannäs, Ida Lidegran
  • Website
  • Organiser: Fakulteten för utbildningsvetenskaper
  • Contact person: Elsa Bådagård
  • Phone: 018-417 17 24
  • Docentföreläsning

Docentföreläsningar - fakulteten för utbildningsvetenskaper

Varmt välkommen till årets docentföreläsningar vid fakulteten för utbildningsvetenskaper som äger rum den 3 maj 2019 kl. 15.15 i Betty Pettersson-salen, Blåsenhus.

 

15.15 Maria Westman Didaktik

– Skrivförmåga i praktik och teori

 

15.45 Jan Grannäs Didaktik
– Demokrati och utbildningsmiljöer

 

16.30 Ida Lidegran Utbildningssociologi
– Utbildningsrika grupper: gränser, horisonter och strategier

 

Ingen föranmälan krävs. Välkommen!