Higher seminar in educational law

  • Date: –12:00
  • Location: Juridiska institutionen, Trädgårdsgatan 1 Fakultetsrummet
  • Lecturer: Lars Dirke, hovrättslagman, ordförande i Lärarnas ansvarsnämnd och Nils Penton, verksjurist, föredragande i Lärarnas ansvarsnämnd.
  • Organiser: Institutet för utbildningsrätt (IfU)
  • Contact person: Ronja Österud
  • Seminarium

The seminar will be held in swedish.

Warning or revocation? Lärarnas ansvarsnämnd: history, work and practise. More information about the seminar can be provided on request.