Föreläsning med Vesta Sarkhosh Curtis

  • Date:
  • Location: Universitetshuset, sal VIII
  • Lecturer: Vesta Sarkhosh Curtis
  • Organiser: Gustavianum
  • Contact person: Cecilia Ödman
  • Föreläsning

Royal and religious iconography on ancient Iranian coins - en föreläsning om antika iranska mynt