Allt ljus på Uppsala: Advance Democracy, concert with ensemble from Allmänna Sången

  • Date: –15:30
  • Location: Carolina Rediviva, entréhallen Dag Hammarskjölds väg 1
  • Organiser: Uppsala universitetsbibliotek, Allt ljus på Uppsala
  • Contact person: Annika Windahl Pontén
  • Konsert

Uppsala Light Festival illuminates the city center during the November darkness.

Carolina Rediviva is one of the illuminated objects and this concert is one of the events organised during the festival.

Read more about the light installation here.

Allt ljus på Uppsala: Advance Democracy, concert with ensemble from Allmänna Sången