Augusta Strömbergs profetiska tavlor - Ett konstnärskap vid Ulleråkers sjukhus

  • Date: –14:30
  • Location: Medicinhistoriska museet Eva Lagerwalls väg 8, 75643 Uppsala
  • Lecturer: Thérèse Toudert
  • Website
  • Organiser: Medicinhistoriska museet
  • Contact person: Urban Josefsson
  • Phone: 018-6112610
  • Föreläsning

I Medicinhistoriska museets samlingar finns ett stort antal konstverk av Augusta Strömberg, tillkomna under hennes sjukhusvistelse. I inskrivningsjournalen står det att sjukdomsorsaken är felslagna förhoppningar. Vad var det för förhoppningar som gick om intet och vad visar Augusta Strömbergs konst? Antikvarie Thérèse Toudert berättar.

ÖPPET 13-17 | ENTRÉ 40 KR

 

 

 

 

 

 

 

Utöver föredraget kan du besöka utställningarna på egen hand och träffa våra museivärdar som gärna berättar mer.

 

 

 

ÖPPET 13-17 | ENTRÉ 40 KR

Augusta Strömbergs profetiska tavlor - Ett konstnärskap vid Ulleråkers sjukhus