UppTalk Weekly panelsamtal: I spåren av Covid-19, vilka nya utmaningar och möjligheter kan vi se inom forskning och utveckling?

  • Date: –13:00
  • Location: Digitalt lunchseminarium via Zoom
  • Lecturer: Marika Edoff, professor vid institutionen för materialvetenskap, Klas Palm, projektsamordnare vid UUSI, Raphael Waters, professor vid institutionen för elektroteknik, Daniel Brandell, professor vid institutionen för kemi samt Rob Hart professor i miljö- och naturresursekonomi vid SLU
  • Website
  • Organiser: UppTalk Weekly, en del av teknisk- naturvetenskapliga fakultetens digitala kompetensutvecklingsinitiativ för alumner och samhället
  • Contact person: Lina Sors Emilsson
  • Phone: 018-471 2138
  • Seminarium

Vid denna Upptalk weekly har vi en panel av forskare som ska diskutera och ge sin vision och tankar om hållbarhet och framtida energiförsörjning i en möjlig ny normalitet.

Fullständig titel: UppTalk Weekly panelsamtal: I spåren av Covid-19, vilka nya utmaningar och möjligheter kan vi se inom forskning och utveckling för ett hållbarare och fossilfriare samhälle?

Kommer världen att förändras efter covid-19 och i så fall hur och hur mycket? Då pandemin gör det extra svårt att förutse framtiden är det viktigt med eftertanke och diskussion inom många områden i samhället. Samtal som inte bara kan handla om att förutspå utan som framförallt bör ha en tonvikt på hur vi vill att samhället ska förändras och vilka utmaningar och möjligheter vi nu ser för att nå dit.