Aktuell forskning om mäns våld mot kvinnor – NCK:s kunskapsbank tio år

  • Date: –15:00
  • Location: Webbsändning
  • Organiser: Nationellt centrum för kvinnofrid
  • Contact person: NCK:s kunskapsbank
  • Seminarium

I år är det tio år sedan Nationellt centrum för kvinnofrid startade NCK:s kunskapsbank. Det uppmärksammas tisdag 22 september 2020 med ett webbinarium med aktuell forskning om mäns våld mot kvinnor i Sverige − fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomiskt.

Sedan 2010 har NCK:s kunskapsbank samlat och presenterat forskning och erfarenhetsbaserad kunskap om mäns våld mot kvinnor. Gensvaret har varit stort, och i dag medverkar 130 forskare i kunskapsbanken. Syftet är att göra kunskapen lätt tillgänglig för dem som möter våldsutsatta kvinnor i sitt arbete. En länk mellan forskare och praktiker. Här finns också publikationer och material från 20 nationella myndigheter, Sveriges Kommuner och Regioner samt alla länsstyrelser. 

Välkommen till ett webbinarium som lyfter aktuell forskning och vikten av att kunskap når ut så att den blir till konkret nytta i arbetet mot våld!

Sista anmälningsdag 15 september. Anmälan är nu stängd. Vid frågor kontakta kunskapsbanken@nck.uu.se

Länk till sändningen och detaljerat program skickas ut via mejl till alla anmälda. Alla föreläsningarna kommer också att spelas in och göras tillgängliga på webben i efterhand. 

FÖRELÄSARE

Samlad kunskap för kvinnofrid – tio år med NCK:s kunskapsbank
Gun Heimer, seniorprofessor, Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet

Sex som självskada
Cecilia Fredlund, medicine doktor, Centrum för social och affektiv neurovetenskap, Linköpings universitet, ST-läkare, psykiatriska kliniken, Linköpings universitetssjukhus

Kvinnors erfarenheter av mäns ekonomiska våld i nära relationer
Marie Eriksson, lektor i socialt arbete, Linnéuniversitetet 

Dödligt våld i nära relationer i Västra Götaland 2000-2016
Karin Örmon, lektor i psykiatrisk vård, Malmö universitet, forskningsledare vid Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV)
Viveka Enander, lektor i socialt arbete, Göteborgs universitet, forskare vid VKV

Vid frågor kontakta kunskapsbanken@nck.uu.se