UppTalk Weekly: Vad kan vi lära oss av evolutionära processer från studier av bakteriers arvsmassor?

  • Date: –12:30
  • Location: https://uu-se.zoom.us/j/67326564761
  • Lecturer: Siv Andersson, professor vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, molekylär evolution
  • Website
  • Organiser: UppTalk Weekly, en del av teknisk- naturvetenskapliga fakultetens digitala kompetensutvecklingsinitiativ för alumner och samhället
  • Contact person: Lina Sors Emilsson
  • Phone: 018-471 2138
  • Seminarium

Möt professor Siv Andersson, molekylärdetektiven som studerar mekanismer och evolutionära krafter som styr hur arvsmassan förändras över tiden. Sivs forskning omfattar allt ifrån gener, bakterier i honungsbin och hur det kan vara möjligt att designa bakterier för att bryta ner socker och producera aminosyror, vitaminer och andra viktiga ämnen som komplement till vår diet. Varmt välkomna!

Zoom-länk till samtalet: https://uu-se.zoom.us/j/67326564761

Vill du har en påminnelse via mejl 30 minuter innan samtalet börjar? Registrera dig här

UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom där ni varje tisdag med start klockan 12.00 får ta del av intressanta samtal och tvärvetenskapliga panelsamtal med forskare från Uppsala universitet. Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till våra forskare.

UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten.

https://www.upptech.uu.se/upptalk-weekly