UppTalk Weekly: Hur strålar av snabba joner kan hjälpa oss inom medicin, arkeologi och utveckling av nya material

  • Date: –12:30
  • Location: https://uu-se.zoom.us/j/65624547827
  • Lecturer: Daniel Primetzhofer, universitetslektor vid institutionen för fysik och astronomi
  • Website
  • Organiser: UppTalk Weekly, en del av teknisk- naturvetenskapliga fakultetens digitala kompetensutvecklingsinitiativ för alumner och samhället
  • Contact person: Lina Sors Emilsson
  • Phone: 018-471 2138
  • Seminarium

På Tandemlaboratoriet används acceleratorer för analys och modifiering av material i världsklass. Forskning, myndigheter och näringsliv använder infrastrukturens resurser för spetsforskning och utveckling inom allt från medicin till solcellsteknologi. Möt Daniel Primetzhofer laboratoriets föreståndare och lär dig mer om verksamheten och dess betydelse, förr, nu och i framtiden

Länk till zoom: https://uu-se.zoom.us/j/65624547827

Vill du ha en påminnelse via mejl ca 30 minuter innan samtalet börjar, registrera dig här

UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom där ni varje tisdag med start klockan 12.00 får ta del av intressanta samtal och tvärvetenskapliga panelsamtal med forskare från Uppsala universitet. Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till våra forskare.

UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten.

https://www.upptech.uu.se/upptalk-weekly