Doktorspromotion - Teologiska, Juridiska, Humanistisk-filosofiska, Språkvetenskapliga, Samhällsvetenskapliga och Utbildningsvetenskapliga fakulteternas promotioner

Informationen kommer uppdateras löpande. Promotionen kommer sändas digitalt på www.uu.se.