Docentföreläsning: "Kristallisering ifrån lösning ur ett termodynamiskt och kinetiskt perspektiv."

  • Date: –11:15
  • Location: Zoom (https://uu-se.zoom.us/j/67739929307)
  • Lecturer: Malin Johansson
  • Website
  • Organiser: Institutionen för kemi - Ångström
  • Contact person: Malin Johansson
  • Phone: 018-471 36 58
  • Docentföreläsning