INSTÄLLT: Hantera tankar och känslor

  • Date: –17:00
  • Location: Online via Zoom
  • Website
  • Organiser: Studenthälsan i Uppsala
  • Contact person: Eva Söderman
  • Studentevenemang

OBS! Föreläsningen är inställd, men nytt datum kommer senare.

Tankar och känslor är en del av att vara människa, men kan också orsaka bekymmer i våra liv. Denna föreläsning av Studenthälsan ger dig kunskap att hantera tankar och känslor på ett funktionellt sätt med strategier utifrån kognitiv beteendeterapi. Lika viktigt under en pandemi som under livet i övrigt!